skip to Main Content
Expertise Vastgoed: Theorieboek En Opgavenboek “Financiële Rekenkunde Vastgoed: Basistheorie” Verschenen.

Expertise Vastgoed: theorieboek en opgavenboek “Financiële Rekenkunde Vastgoed: basistheorie” verschenen.

Expertise Vastgoed heeft het theorieboek en het opgavenboek van Financiële Rekenkunde Vastgoed: basistheorie uitgegeven.

Het theorieboek gaat in op de financieel rekenkundige aspecten van vastgoed in de totale vastgoedlevenscyclus; van ontwikkeling tot en met exploitatie van vastgoed. Diverse relevante vraagstukken komen aan de orde, waarbij kasstromen centraal staan. Doel van dit boek is om, naast het verkrijgen van basiskennis, de basisvaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot rekenen in de vastgoedpraktijk. Vandaar ook een bijbehorend opgavenboek: op deze wijze kunnen deze vaardigheden verder worden getraind.

Financiële Rekenkunde Vastgoed: basistheorie is geschikt voor onder andere bouwkundige en vastgoedkundige bachelor- en beroepsopleidingen. Op dit moment zijn beide boeken al in gebruik genomen op een tweetal vastgoedopleidingen, te weten de opleiding Vastgoed & Makelaardij van Hogeschool Saxion (Enschede) en de opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool Groningen (Groningen). Daarnaast zijn deze boeken nuttig voor (beginnende) vastgoedprofessionals die op onderdelen zijn of haar kennis wil ophalen.

Voor meer informatie over het boek, bestellingen of verdere aanvullende dienstverlening kan de website www.expertisevastgoed.nl worden geraadpleegd.

Back To Top