skip to Main Content
Expertise Bijeenkomsten ABC Capital: “Vliegende Start Voor Beginnende Vastgoedprofessionals”.

Expertise bijeenkomsten ABC Capital: “Vliegende start voor beginnende vastgoedprofessionals”.

Voor ABC Capital heeft Sander de Groot een maatwerktraining verzorgd voor recent gestarte vastgoedprofessionals. Vanuit de gedachte van goed werkgeverschap vond de directie van ABC Capital het belangrijk om een training aan te bieden aan nieuwe werknemers om zo de aanwezige praktijkgerichte (brede) vastgoedkennis uit te bouwen.

In samenspraak met de directie is een maatwerkprogramma ontwikkeld bestaande uit drie dagdelen. Achtereenvolgens is ingegaan op de werking en actualiteit van de markt voor woningbeleggingen (dagdeel I), het acquisitie-, exploitatie- en dispositietraject bekeken vanuit het perspectief van een belegger (dagdeel II) en de financieel-rekenkundige aspecten die een rol spelen in het acquisitie-, exploitatie- en dispositietraject (ook vanuit perspectief van een belegger) (dagdeel III). Mede aan de hand van casussen, opdrachten en materiaal van ABC Capital zelf is vorm gegeven aan deze training.

Het waren interactieve sessies met voldoende ruimte en tijd voor individuele vragen, voor door cursisten gewenste verdieping op onderdelen en voor het delen van opgedane ervaringen in de huidige werkomgeving. Al met al leuke en leerzame sessies, aldus de cursisten!

Wilt u ook een vliegende start mogelijk maken voor uw werknemers? Of bent u geïnteresseerd in een expertisebijeenkomst om verdieping aan te brengen binnen een bepaald vastgoedonderwerp? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Back To Top