skip to Main Content

Bestelprocedure: tussen 18-07-2024 en 14-08-2024 worden geen boeken verzonden.

Kopieer de onderstaande gegevens, vul de gegevens aan en verstuur de gegevens per eigen mailadres naar: info@expertisevastgoed.nl.

Naam (eventueel inclusief bedrijfsnaam):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Student ja of nee?

Zo ja, welke studie?

Aantal theorieboeken:

Aantal opgavenboeken:

Vervolgens zal door ons per e-mailbericht een bevestiging van de bestelling worden verzonden met daarbij de factuur met betaalgegevens.

Zodra de betaling van deze factuur door ons is ontvangen, zal binnen vijf werkdagen worden overgegaan tot verzending van de bestelling.

 

Back To Top