skip to Main Content

Woningen, winkels, kantoren, bedrijfshallen, maar ook parkeergarages, zorgcomplexen, scholen en bibliotheken; de verscheidenheid aan vastgoed is groot. Bij het ontwikkelen en exploiteren van deze gebouwen spelen diverse aspecten een rol. Of het nu juridische, maatschappelijke, markttechnische, bouwkundige of financiële aspecten zijn; alle onderdelen grijpen in elkaar en maken het werken met vastgoed tot een uitdaging.

Een belangrijk aspect is het financieel rekenkundige aspect van vastgoed. Gedurende het ontwikkelproces dienen allerlei financieel rekenkundige vragen zich aan zoals bijvoorbeeld “Hoeveel kan een projectontwikkelaar op dit moment maximaal bieden voor een ontwikkellocatie?” of “Hoeveel bedraagt de marge op de grondexploitatie van een gemeentelijk grondbedrijf?”. Ook tijdens het exploiteren van vastgoed komen dergelijke vragen aan bod zoals “Hoeveel is een vastgoedbelegger nu bereid te betalen voor een bestaande verhuurde bedrijfshal met een vijf jarig huurcontract?” of “Hoe bepaalt een vastgoedbelegger het behaalde rendement op huurwoningen?”. Bij al deze vraagstukken spelen kasstromen een belangrijke rol.

Financieel rekenkundige vastgoedvraagstukken op basis van kasstromen zijn het onderwerp van dit boek. Doel van dit boek is om, naast het verkrijgen van basiskennis, de basisvaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot het rekenen met kasstromen in de vastgoedpraktijk. Aan de hand van concrete stappenplannen en uitgebreide voorbeelden wordt het rekenen in de totale vastgoedlevenscyclus uiteengezet.

Naast dit boek bestaat in de reeks Expertise Vastgoed ook het boek: Financiële Rekenkunde Vastgoed: basistheorie – opgavenboek (ISBN 978-90-831610-1-3). In dit opgavenboek wordt de mogelijkheid gegeven om aan diverse opgaven te werken om zo de basiskennis toe te passen.

Reacties of vragen over het boek kunnen worden gestuurd naar info@expertisevastgoed.nl.

Back To Top