skip to Main Content

“Sander, hartelijk dank voor de training! Jouw interactieve benadering en de gehanteerde verschillende werkvormen heb ik als prettig ervaren. Ik heb ervan opgestoken en ga de ervaringen meenemen in mijn werk!”

Naar aanleiding van de maatwerktraining voor beginnende vastgoedprofessionals van ABC Capital. In deze training is in drie dagdelen ingegaan op de werking van/ actualiteiten op de markt voor woningbeleggingen, het acquisitie-, exploitatie- en dispositietraject bekeken vanuit het perspectief van een belegger alsmede op de financieel-rekenkundige aspecten die een rol spelen bij voorgaande onderwerpen.

www.abccapital.nl

Back To Top