skip to Main Content
Expertise Bijeenkomst Kostprijs Dekkende Huur

Expertise bijeenkomst kostprijs dekkende huur

Expertisebijeenkomst kostprijs dekkende huur

Veel maatschappelijke organisaties moeten sinds de Wet Markt en Overheid in werking is getreden een kostprijs dekkende huur vaststellen. Welke afwegingen moeten worden gemaakt bij het vaststellen van deze kostprijs dekkende huurprijs? In deze expertise bijeenkomst wordt ingegaan op de keuze van een huurprijs methodiek alsmede de diverse afwegingen en keuzes van de te hanteren parameters van deze methodieken.

Vertrekpunt is de waardebepaling van vastgoed op de commerciële vastgoedmarkten waarna o.a. met behulp van de publicatie van Bouwstenen voor Sociaal “Wat kost dat? Menukaart kostprijs dekkende huur”, te downloaden op www.bouwstenen.nl, de theoretische achtergrond wordt geschetst. De twee verschillende benaderingen, begrotingsbenadering en vastgoedbenadering, worden toegelicht. Waarna met behulp van een interactieve casus de kostprijs dekkende huur met zowel de kapitaallasten methode als met de discounted cash flow methode kan worden berekend. In deze casus zal uitvoerig worden ingegaan op alle te onderbouwen parameters uit deze twee methoden.

Ook een bijeenkomst expertise bijeenkomst organiseren? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Back To Top